MAI - Buget

Buget

Sinteza privind bugetul pe anul 2018 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2017
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
15.311.937
CHELTUIELI  CURENTE
01
15.065.335
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.316.231
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
781.557
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
186.685
Titlul VII "Alte transferuri"
55
4.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
11.633
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
3.893.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
863.224
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
8.638
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
0
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
246.602
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
246.602
BUGETUL DE STAT
50.01
14.855.970
CHELTUIELI  CURENTE
01
14.806.303
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.304.368
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
649.000
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
186.685
Titlul VII "Alte transferuri"
55
4.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
10.245
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
3.893.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
750.000
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
8.638
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
0
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
49.667
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
49.667
CREDITE EXTERNE
50.06
0
CHELTUIELI DE CAPITAL
70
0
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
114.612
CHELTUIELI  CURENTE
01
114.612
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
1.388
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
113.224
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
341.355
CHELTUIELI  CURENTE
01
144.420
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
11.863
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
132.557
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
196.935
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
196.935

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009