Informații privind oferta de școlarizare, condițiile de înscriere și etapele de concurs

Centrul Naţional SIS

Conducere


Director – comisar şef de poliţie Iuliana BOARIU  

Director adjunct – comisar șef de poliție George ION  

Prezentare

Centrul Naţional SIS îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, publicată în Monitorul Oficial nr. 498 din 19 iulie 2010

O.m.a.i. nr. 150 din 28 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, publicat în Monitorul Oficial nr. 675 din 4 noiembrie 2013.

Centrul Naţional SIS este unitatea subordonată Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea componentei naţionale a Sistemului Informatic Schengen, compusă din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări şi copia naţională a bazei de date centrale SIS.

Atribuţii

Centrul naţional SIS (C.N.SIS) este unitatea subordonată Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), organizată la nivel de direcţie, fără personalitate juridică, responsabilă cu implementarea, funcţionarea întreţinerea şi securitatea componentei naţionale a Sistemului de Informaţii Schengen (N.SIS), cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS;

asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS în vederea furnizării şi consultării datelor;

asigură transmiterea semnalărilor către C.SIS prin intermediul N.SIS;

asigură monitorizarea implementării proiectelor adiacente N.SIS, respectiv a sistemelor informatice ale structurilor care vor furniza şi/sau consulta baza de date N.SIS, în vederea compatibilizării acestora cu N.SIS;

asigură expertiza tehnică necesară misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;

asigură reprezentarea României/M.A.I. la activităţile grupurilor tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH, SISVIS II CM şi, după caz, la grupul de lucru SIS-SIRENE şi la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

asigură informarea autorităţilor naţionale competente şi a structurilor M.A.I. cu competenţe în domeniu, cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale U.E. în domeniul SIS;

asigură elaborarea şi implementarea, din punct de vedere tehnic, de proiecte cu finanţare naţională sau europeană, dedicate mentenanţei şi dezvoltării ulterioare a N.SIS în funcţie de cerinţele C.SIS şi/sau cele de la nivel naţional;

formulează propuneri de acte normative necesare asigurării funcţionării N.SIS, pentru alinierea la acquis-ul Schengen, precum şi puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate al C.N.SIS;

execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în unităţile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificaţiilor tehnice ale C.SIS, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

Coordonate de contact

Adresă:Şos. Olteniţei nr. 217 B, sector 4, Bucureşti
Telefon: 021.332.25.01; Fax: 021.332.25.07

Program de audienţe al directorului unităţii: în fiecare zi de joi între orele 14.00 şi 16.00, cu excepţia sărbătorilor legale.